Czytamy

 • Losujemy
 • Czytamy imiona
 • Doliczamy do 10
 • Dodajemy
 • Odejmujemy
 • Piszemy swoje imię w programie Scratch
 • Wybieramy rodzaj zadania


 • Wciskam litery na klawiaturze
 • Utrwalam kolejność liter w alfabecie
 • Śpiewam piosenkę


 • Wciskam litery na klawiaturze
 • Czytam sylaby
 • Śpiewam sylaby
 • Piszę sylaby w zeszycie


 • Losuję
 • Czytam imiona Piszeę swoje imię w programie Scratch
 • Koloruję tło