Kocie zabawy z duszkami i sceną

 

Umiem:

  • wybrać duszka - klucz,
  • rozkazać, aby klucz reagował na na dźwięki, 
  • wybrać scenę - drzwi.Umiem:

  • duplikować,
  • powiększyć,
  • pomniejszyć duszka
  • kolorować tłoUmiem:

  • zapisać film z prezentacji w Scratchu


Umiem:

  • zrobić dodatkowy kostium - mysz,
  • kazać kotu iść za myszą