Liczymy


  • Losuję
  • Doliczam do 10
  • Dodaję
  • Odejmuję
  • Rysuję i koloruję kropki
  • Koloruję tło
  • Wciskam cyfry na klawiaturze - wybieram zakres
  • Ćwiczę odejmowanie w zakresie 100
  • Przepisuję działania do zeszytu