Muzykujemy


Umiem:

  • wybrać odpowiedni klawisz z klawiatury,
  • tworzyć duszki,
  • dodawać dźwięki,
  • wyklaskiwać utworzone rytmy.


Umiem:

  • duplikować duszki,
  • usuwać duszki,
  • dodawać dźwięki,
  • tworzyć własne melodie,
  • odtwarzać dźwięki gamy.