Myślimy

  • Układam klocki wg instrukcji
  • Zmieniam kostiumy duszka


  • Zmieniam kostiumy duszka
  • Utrwalam pojęcia dotyczące czasu


  • Utrwalam pojęcia dotyczące czasu
  • Zmieniam kostiumy duszka
  • Stempluję