Słuchamy


Umiem:

  • wybierać litery na klawiaturze,
  • stworzyć duszka - wyraz,
  • zmienić kostium duszka,
  • zmieniać czas pokazywania się kostiumu duszka.