Tańczymy

Umiem:

  • wybrać duszka,
  • wydać rozkaz, aby się poruszał,
  • wybrać tło.


Umiem:

  • duplikować duszki,
  • kolorować kostiumy duszków,
  • wybrać tło,
  • dodać dźwięki.