Scena

W teatrze jest scena

jak w cyrku arena.

Tu się ważne sprawy dzieją,

są wszystkich nadzieją,

na rozwój myślenia - przegonienie lenia... :)

 

Przedstawienie scena zmienia,

bo są na niej różne tła.

Możesz wybrać lub rysować,

co się tylko stworzyć da!

Kocie zabawy tylko ze sceną